Ver­an­stal­tungs­or­te


Ruder­ver­ein Fle­cken Zech­lin

Strand­pro­me­na­de 5
Fle­cken Zech­lin
Bran­den­burg
16837
Ostprignitz-Ruppin
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Ruder­ver­ein Fle­cken Zech­lin

Strand­pro­me­na­de 5
Fle­cken Zech­lin
Bran­den­burg
16837
Ostprignitz-Ruppin
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Schiffs­an­le­ger an der See­pro­me­na­de, Neu­rup­pin

See­pro­me­na­de Neu­rup­pin
Neu­rup­pin
16816
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Schiffs­he­be­werk

Hebe­werk­stra­ße 70A
Nie­der­fi­now
16248
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Schloß Treb­nitz Bildungs- u. Begeg­nungs­zen­trum e.V.

Platz der Jugend 6
Mün­che­berg
15374
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

See­s­port­club

Park Babels­berg 2
Pots­dam
14482

Nächs­te Ver­an­stal­tung

Segel­tour durch Pots­dam – 2.0 — 25. Sep­tem­ber 2024 — 16:00–19:00

Alle anzei­gen

www.potsdam-seesport.de

Spar­gel­hof Klais­tow

Glin­dower Stra­ße 28
Beelitz OT Klais­tow
14547
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Sport­platz Kol­pin

Haupt­stra­ße 1
Kol­pin
15526
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Springbach-Mühle Bel­zig

Müh­len­weg 2
Bad Bel­zig
14806
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen

Staats­thea­ter Cott­bus

Lau­sit­zer Stra­ße 33
Cott­bus
03046
Kei­ne bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen
1 2 3 4 5 6 7